Privacy Verklaring

De webshop Oscar & Lillie is onderdeel van Leonie’s Interieur en is statutair gevestigd te Limbricht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14089921. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Leonie’s Interieur garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Leonie’s Interieur uitsluitend wanneer u contact opneemt, de volgende gegevens vast: naam, adres, telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres.
Leonie’s Interieur gebruikt deze gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en wanneer dit nodig is voor correcte uitvoering van de tussen u en Leonie’s Interieur afgesloten overeenkomst. Hierbij tracht Leonie’s Interieur rekening te houden met uw voorkeuren.

Delen met derden

Leonie’s Interieur verstrekt uw persoonsgegevens alléen aan derden indien dit nodig is voor correcte uitvoering van de tussen u en Leonie’s Interieur afgesloten overeenkomst en u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als ik jouw pakket verstuur, verstrek ik je mailadres aan PostNL. Je ontvangt dan een mail met de bezorggegevens zodat je je pakket kunt volgen. Bij het doen van een bestelling ga je hiermee akkoord. Ben je echter niet akkoord met het verstrekken van je gegevens aan PostNL, geeft dit dan aan bij je bestelling in het veld opmerkingen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens op een (beveiligde) Secure Server en bewaren deze niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld met een maximum van 31 december van het kalenderjaar na het einde van de overeenkomst, tenzij de overeenkomst voortduurt danwel u aangeeft dat de gegevens vernietigd moeten worden. Indien geen overeenkomst wordt aangegaan tussen u en Leonie’s Interieur worden de persoonsgegevens niet langer dan een jaar bewaard. Wilt u dat wij uw gegevens eerder verwijderen? Stuur ons dan een e-mail!

Privacybeleid andere websites

Op Leonie’s Interieur zijn links opgenomen naar andere websites welke geen eigendom zijn van Leonie’s Interieur. Leonie’s Interieur is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen

Leonie’s Interieur behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk hier daarom regelmatig ons privacybeleid.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Beveiliging

Leonie’s Interieur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Leonie’s Interieur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Leonie’s Interieur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Bijvoorbeeld om te onthouden welke artikelen u in het winkelmandje van een webshop heeft geplaatst.

> WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Leonie’s Interieur gebruikt uitsluitend cookies voor geanonimiseerde bezoekstatistieken teneinde de website te verbeteren en het gebruik gemakkelijker te maken.

> WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Op deze website maken we uitsluitend gebruik van functionele (sessie-)cookies.
De cookies die wij gebruiken staan hieronder beschreven.

> COOKIES VAN GOOGLE ANALYTICS

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om geanonimiseerde informatie te vergaren over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het registreren van de meest voorkomende voorkeuren van het website-bezoek.

Om uw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan:
We hebben verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
We hebben het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd;
We hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet;
We maken niet gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Bovendien heeft Leonie’s Interieur uw IP gegevens geanonimiseerd door het laatste segment van uw IP adres op nul (0) te zetten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het uitschakelen van cookies zal uw bezoekerservaring van de site van Leonie’s Interieur in het geheel niet beïnvloeden. Wanneer u cookies niet uitschakelt geeft u – door gebruik te maken van deze website – toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

> INSCHAKELEN, UITSCHAKELEN & VERWIJDEREN VAN COOKIES

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

 

X